นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเรา shizuoka-ac.org

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลการสมัครสมาชิก: เมื่อคุณสมัครสมาชิกกับเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลการชำระเงิน
 • ข้อมูลการใช้งาน: เมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ เช่น เกมที่คุณเล่น เงินรางวัลที่คุณได้รับ และเวลาที่คุณใช้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา
 • ข้อมูลตำแหน่ง: หากคุณอนุญาตให้เราเข้าถึงตำแหน่งของคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของคุณ เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ
 • ข้อมูลอุปกรณ์: เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เช่น ประเภทอุปกรณ์ หมายเลขประจำเครื่อง และระบบปฏิบัติการ

วิธีการที่เราใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการของเรา: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ เช่น จัดการบัญชีของคุณ ดำเนินการธุรกรรมของคุณ และให้บริการลูกค้า
 • เพื่อปรับปรุงบริการของเรา: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับปรุงบริการของเรา เช่น วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา และปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งอีเมล ข้อความ และการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ปฏิบัติตามกฎหมาย ปกป้องสิทธิ์ของเรา และปฏิบัติตามข้อตกลงของเรา

การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือของเรา: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ผู้ให้บริการ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้ เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงินและผู้ให้บริการด้านการตลาด
 • บุคคลที่สามอื่นๆ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามอื่นๆ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแล

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้มาตรการต่างๆ สล็อตเว็บตรง เช่น การเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง และการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์ในการเข้าถึง: คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิ์ในการแก้ไข: คุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย
 • สิทธิ์ในการลบ: คุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล: คุณมีสิทธิ์ขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ขอให้เราโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม
 • สิทธิ์ในการคัดค้าน: คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง

การติดต่อเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดต่อไปนี้

 • Telegram
 • Line Official

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงล่าสุด